Dokumenty

Wykaz dokumentów
potrzebnych do założenia
Karty Członkowskiej Fundacji.

  1. Deklaracja członkowska – w 2 egzemplarzach.
  2. Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dziecko je posiada).
  3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.
  4. Oświadczenie o dochodach i ilości osób w gospodarstwie domowym (w przypadku pobierania świadczeń z MOPS – należy wybrać oświadczenie MOPS).
  5. Historia choroby dziecka i jego zainteresowania (prosimy o wysłanie w wersji papierowej i elektronicznej na adres e-mail).
  6. Aktualne zdjęcie dziecka (na adres e-mail).
  7. Informacja jaki sprzęt dziecko otrzymało z innych fundacji (prosimy o wysłanie w wersji papierowej i elektronicznej na adres e-mail).
  8. Zgłoszenia – prośby o pomoc.

Załączniki:

Fundacja Podwójne Szczęście
KRS 0000508687
NIP: 796-296-47-79
ul. Orląt Lwowskich 4 m 1, 26-600 Radom

fundacjaps@poczta.fm
537 277 774 - Marta Grylak
792 811 577 - Monika Fijałkowska
783 658 711 - Mariusz Grylak